Zajęcia terenowe :)

W dniu 27 maja grupy kierunku BHP miały zajęcia w kutnowskiej galerii handlowej. Podczas zajęć słuchacze oceniali w praktyce prawidłowość umieszczania znaków ewakuacyjnych, gaśnic, zastosowanego oświetlenia, powierzchni podłóg. Następnie oceniali ryzyko zawodowe na stanowisku sprzedawcy. Zajęcia zakończyły się podsumowaniem i wnioskami oraz pomysłami na rozwiązania zmniejszające ryzyko zawodowe. Dziękujemy nauczycielom: Pani Krystynie Wąs i Panu Adamowi Szczepaniakowi za zorganizowanie zajęć 😉

Przechwytywanie

Przechwytywanief